Alles wat tussen jou/u en mij besproken wordt valt onder het beroepsgeheim en is dus vertrouwelijk. Niemand anders kan deze informatie, die in een dossier wordt vastgelegd, inzien tenzij ik uw toestemming heb om het met anderen te delen.

Het dossier wordt volgens de wettelijke eisen bewaard, maar kan door middel van een schriftelijk verzoek van u vernietigd worden na de behandeling.

Op deze website is meer informatie te vinden over de beroepsethiek die van toepassing is.