Sinds januari 2019 werkt de praktijk voor wat betreft de jeugdzorg helaas niet meer samen met de gemeente Noordoostpolder. Dit heeft als gevolg dat nieuwe behandeltrajecten niet meer door de gemeente vergoed worden. Voor de huidige behandeltrajecten levert dit geen problemen op. Deze kunnen gewoon worden afgerond. Uiteraard kunt u wel gewoon voor hulp bij de praktijk terecht. Maak gerust een afspraak.

Stop samenwerking gemeente Noordoostpolder