• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wordt afgesloten voorafgaand aan de start van de behandeling. Hetzelfde geldt voor een afspraak omtrent workshops, voorlichtingen etcetera.
 • Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding, het plannen van een datum voor bijvoorbeeld een workshop etcetera. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak zoals bijvoorbeeld het afspreken van een consult.
 • Een consult wordt direct na het consult betaald per pin of contant. Of u krijgt een factuur mee.
 • Tarieven worden elk half jaar geïndexeerd en zijn te vinden via deze link.
 • Cliënt ontvangt na de betaling na de afspraak direct een factuur.
 • Cliënt dient zelf de polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij om te controleren of cliënt in aanmerking komt voor vergoeding.
 • Voor eventuele vergoeding dient de cliënt zelf de factuur bij de zorgverzekeraar in.
 • Bij het niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen) afzeggen van een afspraak wordt het volledige consult in rekening gebracht. Dit dient bij de volgende afspraak betaald te worden of bij beëindiging van de behandeling binnen 14 dagen per rekening betaald te worden.
 • Bij het nalaten van een betaling zal een herinnering/aanmaning verstuurd worden welke binnen 7 dagen na dagtekening betaalt dient te worden.  Indien geen tijdige betaling plaatsvindt na de herinnering/aanmaning zal de vordering uit handen worden gegeven bij het incassobureau. Kosten hiervan zijn volledig voor rekening van cliënt of klant.
 • Behandeling wordt (tijdelijk) gestopt, wanneer een betaling niet tot stand komt en/of wanneer een incassobureau ingeschakeld wordt.
 • Dossiers worden na beëindiging van het contact 10 jaar bewaard, tenzij cliënt een schriftelijk verzoek indient tot het vernietigen van het dossier.
 • Er is sprake van beroepsgeheim tenzij de behandelaar inschat dat de cliënt een gevaar is voor zichzelf of de gezondheid van anderen. (zie de website van het NIP)
 • Alle gevolgen van het achterhouden van informatie in of uit het medisch dossier bij de huisarts/specialist of andere hulpverleners zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van cliënt.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen van het achterhouden van informatie uit het medisch dossier, van belang voor de behandeling, is voor de verantwoordelijkheid en rekening van cliënt.
 • Ik werk volgens de beroepsethiek van zowel het Nederlands Instituut voor Psychologen.
 • Indien een contract wordt afgesloten kan deze te alle tijden worden ontbonden door de behandelaar, met daarbij inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.