Sinds begin 2017 is iedere zorgverlener, ik dus ook, verplicht om een klachtenregeling te hebben. Mocht het zo zijn dat u, ondanks mijn zorgvuldig werken volgens de richtlijnen en afspraken van mijn beroepsgroep(en), een klacht heeft kunt u dit altijd met mij bespreken. Komen we er samen niet uit dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van het NIP.