N.B. Over psychologische gezondheidskundige diensten hoeft geen BTW betaald te worden.

Intakegesprek voor zowel volwassenen als kind en jeugd

(Eerste) Intakegesprek duurt 45-60 minuten en kost €90,-.
Betaling geschiedt per factuur.

Behandeling voor volwassenen en jeugd

Een vervolgconsult na intake duurt 45 minuten en kost 110,- In dit bedrag zit de voorbereidingstijd en verslaglegging inbegrepen. Wanneer een afspraak uitloopt naar bijvoorbeeld 60 minuten dan betaalt u ook voor die 60 minuten. Vanuit de basisverzekering wordt psychologische zorg voor volwassenen veelal niet vergoed. Vanuit de aanvullende zorg wel. Via deze website kunt u meer informatie vinden of informeer bij uw zorgverzekering. Vergoeding voor kind en jeugd vindt NIET plaats via de gemeente of uw verzekering. Betaling geschiedt per factuur, welke voldaan dient te worden binnen 7 dagen na de datum van het consult. 

Counseling en Coaching voor bedrijven, organisaties en instellingen

Op aanvraag.

Psychologische voorlichtings-/informatieavonden of middagen

Op aanvraag.

Eenmalig advies of uitleg gesprek

Een afspraak duurt meestal 60 minuten en kost €120,-. Dit is inclusief voorbereidingstijd. Wanneer het consult uitloopt naar bijvoorbeeld 90 minuten, dan betaalt u ook voor die 90 minuten.

Betaling geschiedt na de afspraak per factuur, welke voldaan dient te worden binnen 7 dagen na de datum van het consult.

Psychodiagnostisch onderzoek (niet ten behoeve van behandeling)

Psychodiagnostisch onderzoek kost € 120,- per uur incl. kosten psychodiagnostisch materiaal.

Kilometervergoeding

€0.40 cent per kilometer.

No Show

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u zich heeft afgemeld heet dat no show. In dat geval nemen wij contact met u op met de vraag of u prijs stelt op een vervolgafspraak. Als u binnen een week reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 1 week reageert wordt de behandeling afgerond en aan u gefactureerd volgens de afgesproken ‘prestatie’, zodat u de factuur zonodig kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De niet nagekomen afspraak wordt bij u conform de tarieven in rekening gebracht onder vermelding van ‘niet nagekomen afspraak’.  Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.