Behandeling:

Ik behandel zowel kinderen en jeugdigen alsook volwassenen. Een behandeling start met een intake, dat 1-2 gesprekken duurt. Aan het eind van de intake gaan we samen kijken naar de behandelwijze die het beste aansluit bij de hulpvraag, zo nodig met gebruik van psychodiagnostische hulpmiddelen. Na de intake beslaat het behandeltraject meestal 5 tot 6 gesprekken, maar kan afhankelijk van de hulpvraag uitgebreid worden.

Als tijdens het intakegesprek of tijdens het behandeltraject blijkt dat een langdurig of intensiever behandeltraject passender is, kunt u in overleg met de huisarts verwezen worden naar andere hulpverlener of instantie.

Psychodiagnostisch onderzoek:

Veelal valt psychodiagnostisch onderzoek onder de behandeling, echter kan het voorkomen dat u een specifieke vraag heeft met bijvoorbeeld betrekking tot beroepsinteresse, intelligentieonderzoek t.b.v. een specifieke functie-eis of persoonlijkheidsonderzoek. Afhankelijk van het soort onderzoek zal vooraf worden aangegeven hoeveel tijd dit in beslag neem. Standaard vindt altijd een intakegesprek van een uur plaats, waarbij ik u vragen zal stellen over het doel van het onderzoek. Samen kijken we of de testbatterij die ik daarvoor aanraad aansluit bij uw wens en verwachting. Daarna volgt een moment voor het onderzoek en wanneer het onderzoek is afgerond zal er een afsluitend conclusie gesprek van een uur plaatsvinden waar voor u alle mogelijkheden zullen zijn om vragen te stellen.

Opvoedkundige vraagstukken

U heeft advies nodig over de opvoeding van uw kind, wilt meer informatie over de ontwikkeling van uw kind of u wilt graag een steuntje in de rug nadat u te horen heeft gekregen dat uw kind leer- of ontwikkelingsproblemen heeft etc. Hiervoor kunt u bij mij terecht. Samen gaan we kijken naar wat er precies speelt, wat u nodig heeft en hoe de situatie weer hanteerbaar gemaakt kan worden.

Eenmalig advies of uitleg gesprek

Stel u heeft bij een psychiater of een psycholoog een diagnose te horen gekregen. Ten tijde van het eindgesprek had u het idee dat alles duidelijk was, maar nu u er op terug kijkt blijkt dat toch niet zo te zijn. Ook kan de rapportage van een onderzoek onduidelijk blijken te zijn en u wilt het beter begrijpen. Ik wil u dan ook de mogelijkheid bieden om inzicht te verkrijgen in de situatie. Dit kan tijdens een eenmalig advies of uitleg gesprek. Dit gesprek duurt meestal een uur.

Het geven van een voorlichting op een voorlichtingsavond

Op het internet gaan de meest wilde verhalen rond over ADHD, Autisme en allerlei andere ontwikkelingsstoornissen. Hetzelfde geldt voor andere stoornissen en beperkingen, maar in mindere mate. Door de bomen kunt u het bos niet meer zien en u heeft als organisatie behoefte aan meer informatie voor uzelf of bijvoorbeeld ouders van uw leerlingen. Tijdens een voorlichtingsavond zal ik alle facetten van de verschillende stoornissen (afhankelijk van uw vraag), behandelingen en medicatie behandelen en zal ik genoeg ruimte laten voor vragen. Naast voorlichting over psychopathologie zou een voorlichting ook kunnen gaan over andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld de werking van het brein. Neem gerust contact op!